Одеська область стала першою в Україні де затверджена програма розвитку державної мови

, 15:49, 22 декабря 2022

Начальник Одеської обласної військової адміністрації Максим Марченко затвердив програму розвитку та функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя області на 2023-2025 роки.

Про це він повідомив у своєму telegram-каналі.

За словами авторів програми, в Одеській області існує потреба в подальшій активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення належного використання державної мови в різних сферах життя: освіті, культурі, спорті та туризмі, рекламі, засобах масової інформації тощо.

Як зазначається в документі, серед ключових проблем області, які  потребують вирішення:

  • неналежне фінансове та кадрове забезпеченням реалізації державної мовної політики, що уповільнює подальше формування цілісного українського мовно-культурного простору;
  • збереження у свідомості значної частки населення області негативних стереотипів щодо статусу і місця української мови у суспільному, культурному житті;
  • штучна заполітизованість та емоційна перевантаженість питання функціонування української мови в області, внаслідок чого мова інколи використовується як інструмент політичної боротьби та стає предметом маніпуляцій;
  • потреба у якісних підручниках, посібниках, енциклопедіях, словниках, довідниках та іншої навчальної і наукової літератури українською мовою;
  • необхідність підвищення рівня володіння державною мовою представників національних меншин, особливо серед старшого покоління.

Програми передбачає: забезпечення дотримання посадовими і службовими особами органів державної влади та органів місцевого самоврядування, іншими посадовими та службовими особами вимог закону щодо обов’язковості використання державної мови під час виконання своїх посадових обов’язків, недопущення її дискримінації.

Також планується мотивувати населення області до вивчення, навчання та спілкування українською мовою, запровадження та реалізації відповідних проєктів. Для реалізації програми на думку її авторів необхідно розробити та відкрити мережу курсів з вивчення української мови для різних категорій осіб, у тому числі на безоплатній основі.

Фінансування програми здійснюватиметься відповідно до законодавства України за рахунок коштів державного, обласного бюджетів, місцевих бюджетів області з урахуванням реальних можливостей та в межах наявних фінансових ресурсів, передбачених на відповідний рік, а також інших не заборонених чинним законодавством джерел.