Бібліотекарі Татарбунарського району самостійно підвищують свою кваліфікацію

09:39, 03 ноября 2017

Одним із пріоритетів методичної роботи є сприяння підвищенню кваліфікації бібліотекарів. Така необхідність зумовлена тим, що нинішньому часу притаманна дуже висока швидкість змін і трансформацій. Знання, отримані бібліотечними працівниками на методичних заходах, сприяють вдосконаленню роботи з користувачами і поліпшенню якості послуг, що надаються, впровадженню сучасних інформаційних технологій у бібліотечні процеси, підвищенню суспільного статусу бібліотек у громаді.

Один із таких заходів відбувся 31 жовтня 2017 року в Татарбунарській центральній районній бібліотеці для бібліотечних працівників району під назвою “Система довідково-бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів як складова іміджу бібліотеки”.

Відкрила семінар директор Татарбунарської ЦБС Стоянова Т.І., яка акцентувала увагу на тому, що одна із найважливіших соціальних функцій бібліотек в наш час полягає у задоволенні інформаційних потреб користувачів, наданні оперативного доступу до інформаційних ресурсів, активному впровадженні бібліотечно-інформаційних послуг.

29 березня 2017 року набула чинності Постанова Кабінету Міністрів України від 22 березня 2017 року № 177 “Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації”. У зв’язку з цим виникло безліч питань стосовно систематизації фондів і каталогів, розміщення фондів у вільному доступі тощо. Провідний бібліотекар відділу комплектування та обробки літератури Ющенко В. надала змістовну первинну інформацію про УДК, низку необхідних посилань, а також запропонувала покроковий план дій щодо впровадження нової класифікації як під час опрацювання бібліотечних фондів, так і у розстановці фонду, облікових процесах і відповідній документації.

Провідний бібліотекар ВВЄФ Броновщук М. ознайомила присутніх із результатами перевірки книжкових фондів централізованої бібліотечної системи.

На визначних датах наступного року наголосила провідний методист районної бібліотеки Ганська О.

Імідж кожної бібліотеки створюється її кадрами, головними якостями яких мають бути не тільки професіоналізм та високий інтелектуальний рівень, але й креативність, працездатність, винахідливість, невпинний пошук нових ідей. Від їх життєвої та професійної позиції залежать успіх та престиж бібліотеки.